مرکز تخصصی مشاوره و لورتا نوروفیدبک اندیشه سلامت

فروش دستگاه لیزر تراپی مغز BPM

اولین نمایندگی رسمی فروش دستگاه لیزر تراپی مغز در ایران

 


با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و علم نوروساینس بالاخره دانمشندان موفق به کشف و ساخت دستگاهی با نام لیزر تراپی مغز یا PBM شده اند که میتواند در درمان بسیاری از اختلالات شایع و آزار دهنده بسیار مفید واقع شود. اگر قصد دارید با این درمان فوق پیشرفته و دستگاه لیزر تراپی مغز pbm بیشتر آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی مزایا و کاربرد های دستگاه لیزر تراپی مغز photino بپردازیم .

مزایاي دستگاه لیزرتراپی مغز فوتینو

 • پروب لیزر مادون قرمز
 • قابلیت تنظیم انواع پروتکلهاي درمانی
 •  امکان جابجایی پروبها بر روي سر
 •  بدون عوارض جانبی
 • رابط کاربري ساده
 • سبک و قابل حمل

کاربرد های درمانی دستگاه لیزر تراپی مغز یا PBM 

 • بیماري هاي ناشی از حوادث ( سکته مغزی، ایسکمی و آسیبهاي مغزي )
 • بیماري هاي دژنراتیو ( زوال عقل، آلزایمر، پارکینسون، اعتیاد و MS)
 • اختلالات روانپزشکی ( افسردگی، اضطراب، وسواس، اوتیسم، اختلالات یادگیري، اعتیاد،اختلال خواب،  استرس پس از سانحه PTSDُ ،بیش فعالی، نقص توجه و تمرکز و …
 • افزایش مهارت هاي شناختی و حافظه در افراد سالم

دستگاه لیزر تراپی مغز یا PBm چیست ؟

محصولی نـوآورانه قدرتـمند و زیـبا، برهم کنش فوتون با نورون Photino Brain اولین محصول لیزرتراپی مغزي (نورو-فوتوبیومدولاسیون) در ایران است که توسط شرکت منشور خرد تحت عنایت خداوند متعال طراحی و در حال تولید میباشد و همچنین مرکز تخصصی روانشناختی و نورتراپی اندیشه سلامت اولین نماینده رسمی فروش این دستگاه در ایران و جنوب کشور میباشد.  این دستگاه داراي 8 لیزر خروجی با نور مادون قرمز 810 نانومتر، با توان قابل تغییر تا 100 میلی وات براي تحریک فراجمجمه اي با امکان تنظیم فرکانس و دوز انرژي مدنظر است. این محصول مجهز به یک قلم لیزري مادون قرمز براي تحریک نقاط آکوپانکچر با انتخاب فرکانسهاي نوژیه نیز میباشد. پژوهشهاي معتبر زیادي اثر بخشی لیزرتراپی کم توان یا فوتوبیومدولاسیون فراجمجه اي را درمان اختلالات مغزي نظیر آسیبهاي سکته مغزي، پارکینسون، آلزایمر و همچنین اختلالات روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، وسواس، بیش فعالی، اوتیسم و PTSD و … را تایید کرده اند.

فروش دستگاه لیزر تراپی مغز فوتینو

اثـرات لیزرتراپی مغزی pbm بر روي مغز در سطح سلولی

 • افزایش رگ زایی آنژیوژ
 • افزایش غذاي سلولی ATP
 • کاهش ورم مغزي
 • افزایش تخلیه لنفاوي
 • افزایش جریان اکسیژن رسانی مغزي
 • کاهش سمیت نورون ها
 • اثرات ضد التهاب
 • افزایش سلولهاي پیش ساز عصبی
 • ضد آپوپتوز
 • افزایش آنتی اکسیدان
 • افزایش BDNF
 • افزایش تولید سیناپس

فرایند درمان توسط دستگاه لیزر تراپی مغز یا PBm چگونه است ؟

درمـان بـا لیزرهـاي کم تـوان LLLT، کـه لیـزر درمـانی سـرد و یـا فوتوبیومدولاسیـون PBM نیـز نامیـده میشـود. فرآینـدي اسـت غیـر تهاجـمی کـه از نـور لیـزر در طـول مـوج هـاي 600 – 1000 نانومتـر در توانهـاي کمتـر از 500 میـلی وات بـراي تحریـک سـلولی، التیـام، و محافظـت از بافـت آسیـب دیـده یـا در حـال انحطـاط و یـا بازسـازي سـلول در حـال نابـودي بـکار گرفتـه میشـود. در دو دهـه اخیـر توجـه زیـادي در تابـش نـور لیـزر کـم تـوان بـر روي سـر و جمجمـه بعنـوان یـک مدالیتـه ایمـن و بـدون عـوارض جانـبی در درمـان اخـتلالات عصـبی، روان شـناختی و بیمـاري هـاي نورولوژیـکی شـده اسـت. فرآینـدي کـه بنـام فوتوبیومدولاسیـون فراجمجـه اي tPBM شـناخته می شـود. نــور لیــزر در طــول مــوج نزدیــک بــه قرمــز و مــادون قرمــز بــه ســلولهاي عصـبی نفـوذ و بـا گیرنده هـاي نـوري میتوکنـدري برهـم کنـش میکنـد، و طی یــک ســري فرآیندهــاي فوتوبیوشیمیــایی ســبب افزایــش غــذاي ســلولی ATP، افزایـش نیتریـد اکسـاید، و رهایـش اکسیـژن، بهبـود جریـان خـون رسـانی، تسـریع سـنتز RNA و DNA و رشـد سـریعتر عـروق خـونی جدیـد و بازســازي ســلولهاي عصــبی، سیناپــس زایی، کاهــش التهابهــا و ادم مغـزي و احیـاي نورونهـاي آسیـب دیـده میشـود. هـزاران پژوهـش حیـوانی و انســانی اثربخــشی بلندمــدت و بــدون عارضــه tPBM را در درمــان طیــف وسیــعی از بیماريهــاي نورولوژیــکی و روان شــناختی تاییــد کــرده انــد.

فروش دستگاه لیزر تراپی مغزی در شیراز

چرا مادون قرمز و دستگاه لیزر تراپی مغز PBm ؟ 

پژوهـش هـاي متعـدد در نورو-فوتوبیومدولیشـن نشـان داده اسـت کـه بهتریـن طـول مـوج در نفـوذ از جمجمـه، در محـدوده 830 – 805 نانومتـر اسـت. کـه نفـوذي بیـن 5 – 3 سـانتیمتر را از جمجـه تـا بافـت مغـز دارد.

فروش دستگاه لیزر تراپی مغز در شیراز

مرکز تخصصی روانشناختی و‌ نوروتراپی اندیشه سلامت با مدیریت سرکار خانم دکتر رویا طاهری با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در این زمینه بعنوان مجهزترین مرکز خدمات درمانی نوروتراپی در جنوب کشور و‌ شهرستان شیراز مفتخر است علاوه بر درمان اختلالات مختلف روانشناختی و‌ مغزی بصورت تخصصی از این پس بعنوان نمایندگی رسمی شرکت دانش بنیان پرتو دانش آسمان و منشور خرد در تهران جهت مشاوره و خرید انواع دستگاه ها و نرم افزارهای نوروتراپی از جمله نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه رنگی مغز QEEG، لورتا نوروفیدبک، tdcs تحریک مغناطیسی مغز،RTMS، لیزرتراپی مغز فتینوBPM و انواع دستگاه های مربوط به سیستم عصبی مغزی در خدمت شما عزیزان باشد. شما عزیزان میتوانید جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص آموزش، استفاده و خرید دستگاه های مذکور با این شماره ۰۹۱۷۳۰۳۹۲۸۱ تماس حاصل نموده و یا در واتساپ و تلگرام پیام ارسال نمایید.

مشخصات فنی دستگاه لیزر تراپی مغزی فوتینو 

 • نوع لیزر : لیزر دایود نیمه هادي GaAlAs
 • طول موج دیود ها : 8 عدد لیزر مادون قرمز nm IR 810
 • فرکانس تابش : Hz 3 ,7 ,12 , 45 ,100 ,CW توان تابش : mW 100 – 10 مدت زمان تابش : )15 – 1 دقیقه( نمایش دوز انرژي : )2^J/cm( 360 – 1
 • 8 پروب / 4 کانال
 • ابعاد دستگاه: 150m x 97.5mm x 40mm هیت سینک : 30m x 12mm
 • صفحه نمایش : LCD رنگی TFT، 3.2 اینچ
 • کلاه / هدست: جنس سیلیکون، 32 – 19 حفره جهت اتصال پروبهاي لیزر بر اساس استاندارد 10 – 20
 • وزن دستگاه : 400 گرم ، مجموع پروبهاي لیزر 220 گرم
 • لوزام جانبی : کیف کلاسیک، شارژر و کابل دفترچه راهنما عینک حفاظتی

لینک برخی پژوهشها و شواهد معتبر تأثیر لیزرتراپی در دردمان بسیاری از بیماري هاي مغزي و عصبی:
Shining light on the head: Photobiomodulation for brain disorders Michael R. Hamblin
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbacli.2016.09.002
Photobiomodulation and the brain: a new paradigm Madison Hennessy and Michael R Hamblin
DOI: 013003/1/19/8986-2040/10.1088
Photobiomodulation as a treatment for neurodegenerative disorders current and future trends
Namgue Hong
DOI: https://doi.org/10.1007/s00115-019-13534-x
Current application and future directions of photobiomodulation in central nervous diseases
Muyue Yang, Zhen Yang, Pu Wang, Zhihui Sun
DOI: https://doi.org/5374.300486-1673/10.4103
Preclinical studies of transcranial photobiomodulation in the neurological diseases Jing You | Anatol Bragin| Hanli Liu | Lin Li
DOI: https://doi.org/10.1002/tbio.202000024
Selective photobiomodulation for emotion regulation:model-baseddosimetry study
Paolo Cassano, Anh Phong Tran, Benjamin S. Bleier, Michael R. Hambli
DOI : 1/10.1117.NPh.6.1.015004
Transcranial Photobiomodulation for the Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD): A Retrospective Study
Stefano Pallanti, Michele Di Ponzio, Eleonora Grassi, Gloria Vannini, Gilla Cauli DOI: 10.3390/children9050755

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *