خدمات ما


مشاوره كودك، نوجوان و بزرگسال

مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان و بزرگسال در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


مشاوره فردي و خانواده

مرکز مشاوره تخصصی مشاوره فردي و خانواده در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


مشاوره تحصيلي و استعداديابي

مرکز مشاوره تخصصی مشاوره تحصيلي و استعداديابي در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


مشاوره ازداوج و طلاق

مرکز مشاوره تخصصی مشاوره ازداوج و طلاق در شیرازکسب اطلاعات بیشترمشاوره زوج و تعارضات زناشويي

مرکز مشاوره تخصصی مشاوره زوج و تعارضات زناشويي در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


زوج درماني و درمان اختلالات جنسي

مرکز مشاوره تخصصی زوج درماني و درمان اختلالات جنسي در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


درمان استرس و اضطراب، وسواس و افسردگي

مرکز درمان استرس و اضطراب، وسواس و افسردگي در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


درمان اختلالات رفتاري و يادگيري در كودكان، نوجوانان و بزرگسالان

مرکزدرمان اختلالات رفتاري و يادگيري در كودكان، نوجوانان و بزرگسالان در شیرازکسب اطلاعات بیشتردرمان اختلالات بيش فعالي ADHD و نقص توجه و تمركز

مرکزدرمان اختلالات بيش فعالي ADHD و نقص توجه و تمركز در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


انجام و تفسير تستهاي روانسنجي و هوش

مرکز انجام و تفسير تستهاي روانسنجي و هوش در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


درمان نوروفيدبك و بيوفيدبك

مرکز درمان نوروفيدبك و بيوفيدبك در شیرازکسب اطلاعات بیشتر


درمان تحريك فراجمجمه اي مغز tdcs

مرکزدرمان تحريك فراجمجمه اي مغز tdcs در شیرازکسب اطلاعات بیشتر

Call Now Button